Hanna Laine

  • Ikä: 47
  • Kotipaikka: Kangasala
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Mikäli hoidettava ei ole kotihoitokuntoinen, voi lääkärin päätöksellä hänet siirtää ammattihoitoon. Ketään ei voi pakottaa omaishoitajaksi.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kriteerit pitäisi kirjata yhdenmukaisesti noudatettaviksi.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu on tärkeää.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Tuo summa voi olla tavoitteena. Sitä että päätös korotuksesta tapahtuisi heti en pidä todennäköisenä.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin eri mieltä

Verotus määräytyy tulojen mukaan. Pienituloisen omaishoitajan verotus on matalampi ja suurituloisen suurempi. Mielestäni näin verotuksen kuuluu toimia. Pienistä tuloista verotuksen pitäisi olla matalampi kokonaisuudessaan.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Maksun pitäisi olla tulosidonnainen.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Tämä voi aiheuttaa kohtuutonta haittaa työnantajalle ja vaikeuttaa omaishoitajan työllistymistä. Ansion menetys pitäisi korvata kelan kautta.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.