Hanna-Kaisa Lähde

  • Ikä: 44
  • Kotipaikka: Kotka
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Tämän tulisi olla itsestään selvää.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Yhdenvertainen kohtelu on perustuslaillinen asia.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Yhteiskunnan kannalta tuokin korvaus on mielestäni alakanttiin siitä työstä, mitä omaishoitajat tänä päivänä tekevät. Mikäli omaishoitajia ei olisi, yhteiskunnan kulut olisivat huomattavasti suuremmat . Kotona eläminen on inhimillistä.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Mikäli omaishoidon tuki on ainoa tulo, tai oma eläke on pieni, pitää verotus olla keveämpää. Mikäli kokonaistulot ovat suuret, tulee verottaa sen mukaan.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Tässäkin pitäisi noudattaa kohtuullisuutta tulotasosta riippuen.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Samalla tavalla, kuin lapsen sairatuessa, pitäisi saada sen aikaa lomaa, jotta hoito voidaan järjestää.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Vertaistukitoiminta on tärkeää jaksamisen kannalta.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Nuo asiat näen ensisijaisiksi, mutta loma- ja vapaajärjestelmän tuleminen on myös tärkeää.