Hanna Jokinen

  • Ikä: 38
  • Kotipaikka: Hattula
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 06 Hämeen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajuuden on oltava aina vapaaehtoista ja siihen ryhtymiseen on saatava halutessaan aina mahdollisuus!

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti, nykyinen tilanne kohtelee omaishoitoperheitä epätasa-arvoisesti.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tuki tulee olla lakisääteinen, eikä kiinni kunnan taloustilanteesta.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Nykyinen minimi alle 400 euroa on aivan liian vähän.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Verotusta on järkeistettävä, esimerkiksi kehittämällä verovähennyskeinoja kuten eläketulovähennys. Sosiaaliturvamaksut tulee edelleen periä, jotta eläkettä kertyy.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Ainakin niissä tilanteissa, kun omaishoitaja esim. sairastuu tai joutuu itse sairaalahoitoon. On kohtuutonta maksaa yksistä tuloista kahden henkilön maksuja sairaalasta & laitoshoivasta.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Tähän olisi hyvä kehittää samantyyppinen ratkaisu kuin sairastuvan lapsen hoidosta vanhemmilla jo nykyään on.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Ilman perusteltua syytä, ei mielestäni ole oikein käyttää rahaa muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on osoitettu.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Yhdistysten valmennus saattaa olla osassa kuntia jopa ainoa omaishoitajuutta käsittelevä valmennus jota on tarjolla. Samoin yhdistyksissä tehdään tärkeää työtä esimerkiksi vertaisryhmien muodossa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kaikki esitetyt vaihtoehdot ovat lähes yhtä tärkeitä mielestäni.