Hanna Holma

  • Ikä: 40
  • Kotipaikka: Kangasala
  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tämä on aivan perusasia, joka pitää saada kuntoon. Ei voi olla niin, että asuinpaikasta riippuen omaishoitajat ovat eriarvoisessa asemassa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Jatkossa ei voi olla niin, että vaikka omaishoitaja täyttää kaikki kriteerit, ei tukea voi saada, jos kunnan määrärahat on käytetty.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Minimipalkkion tulisi olla vähintään peruspäivärahan suuruinen.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Harva työntekijä joutuu maksamaan vapaapäivistään. Minusta vielä isompi ongelma on se, ettei hoitopaikkoja ole, eikä vapaapäiviä pysty pitämään. Tarvitaan uusia hoitomuotoja ja toimintamalleja. Itselläni jäi kaikki vapaapäivät käyttämättä ollessani omaishoitaja, kun sopivaa hoitopaikkaa ei löytynyt.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Voisi olla samanlainen malli kuin pienten lasten sairastuessa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Kyllä valtionosuudet tulee käyttää siihen, mihin ne on tarkoitettu.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Näistä oli vaikea valita. Kaikki ovat tärkeitä. Olen itse ollut omaishoitajana 2000-luvun alussa kolme vuotta. Asiat eivät ole siitä juuri parantuneet. Omaishoitajien ääni pitää kuulua eduskunnassa. Minä voin olla Sinun äänesi.