Eva Biaudet

  • Ikä: 57
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Suomen ruotsalainen kansanpuolue
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Joustavuus hoitovastuun ja työn yhdistämisessä parantaisi monien mahdollisuuksia hoitaa omaistaan ja saada tukea vaativaan elämäntilanteeseen. Omaisen hoitovastuu on asia jota ei valita, ja jokainen yrittää tilanteen kanssa selvitä mahdollisimman hyvin.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Se ei kuitenkaan saa tarkoittaa alimman riman hyväksymistä. Omaishoitaa tulee kuunnella hoitotarvetta arvioidessa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuki ei voi olla budjettimomentin arvioimasta tarpeesta kiinni, vaan hoitotarve tulee olla ratkaiseva tuen myöntämiselle.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Jos hoidon tarve on vähäisempää ja omaishotaja pystyy olemaan töissä, tuki voi olla pienempi.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Ei mielipidettä

Korvauksen tasoa on nostettava. Miten se järjestetään on toissarvoista.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Tarvitsemme ensin yhteisen maksukaton terveys, lääke, matkakustannuksille ym siihen liittyviin kustannuksiin . Terveydenhuollon ei tulisi maksaa enemmän kuin muille.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Silloin kun hänen läsnäolonsa tarvitaan voisi soveltaa sama kuin pienten lasten vanhemmille.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omasihoitajayhdistkset tekevät arvokasta neuvonta ja ohjaustyötä. Sillä turvataan monen hoitoon ja palveluihin pääsy ja toimivat tärkeänä tiedotuskanavana myös päättäille ja viranomaisille.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.