Esko Nurminen

  • Ikä: 55
  • Kotipaikka: Espoo
  • Puolue: Sininen tulevaisuus
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Ei mielipidettä

Tämä on kustannuskysymys yhteiskunnan kannalta. Valitettavasti. Sen takia laitospaikkoja ei ole tarjolla mielin määrin.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Ei mielipidettä

Kustannuskysymys. Pitäisi tietää, paljonko hintalappu olisi. Onhan se vaativaa työtä. Valtio ja kunnat ovat velkaantuneet, joten jos johonkin lisätään, jostakin muusta pitäisi ottaa pois. Muuten lupaillaan kaikkea mahdollista vastuuttomasti. Olisi helppo lupailla kalastellen äänestäjiä.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Ei mielipidettä

Kustannuskysymys. Pitäisi tietää, paljonko hintalappu olisi. Onhan se vaativaa työtä. Valtio ja kunnat ovat velkaantuneet, joten jos johonkin lisätään, jostakin muusta pitäisi ottaa pois. Muuten lupaillaan kaikkea mahdollista vastuuttomasti. Olisi helppo lupailla kalastellen äänestäjiä.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Vapaaviikot varmasti auttavat omaishoitajaa jaksamaan.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Kukapa muu vanhusta silloin hoitaa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Ei mielipidettä

Korvamerkitty raha, kuinka paljon sitä sääntöä käytetään yleensäkään.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Ei mielipidettä

Kustannuskysymys.
http://eskotnurminen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249639-kansalaisaloite-valtion-velkaantumisen-lopettaminen

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Oma äitinikin oli ennen hoitokotia aika lailla avun tarpeessa. Onneksi täällä Espoossa saimme hoitokotiin.