Erkki Suhonen

  • Ikä: 63
  • Kotipaikka: Lahti
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 06 Hämeen

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Heillä on hyvä näkemys tähän, kun tuntevat läheisensä tilanteen. Tarvitaan myös asiantuntijan näkemystä, mutta ensisijaisesti on kuunneltava omaisten ajatukisia.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tässä pitää olla tasavertaisuus kaikissa kunnissa. Kuntaa leveämmät sote-hartiat mahdollistavat tämän.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito on potilaan kannalta ensisijainen hoitotavan, jos omainen täyttää kriteerit. Se on myös kustannuksiltaan kilpailukykyinen.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Tähän on hyvin mahdollisuuksia, jos tuen suuruus kannustaa ryhtymään omaishoitajaksi. Omaishoidosta tulee saada nykyistä parempi korvaus. Laitossijottaminenhan on moninkertaista kustannuksiltaan.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Kannustaisin omaishoitajaksi ryhtymiseen myös keveämmällä verotuksella.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidon kokonaiskustannusten tulee verrata laitoshoidon kustannuksiin. Vapaan aikana tapahtuva maksuton hoito mahtuu hyvin tähän kustannusrakenteeseen.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Rakentaisin mieluummin järjestelmän, jossa saataisiin sijainen tehtävään. En haluaisi siirtää työnantajan harteille tätä vastuuta ja kustannusta.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tähän kohdistettu raha on käytettävä siihen tarkoitettuun palveluun.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitoon tulee kannustaa valistuksella ja opastaa koulutuksella. Vertaistukea on tärkeää olla lähellä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.