Erkki Leskelä

  • Ikä: 35
  • Kotipaikka: Lahti
  • Puolue: Seitsemän tähden liike
  • Vaalipiiri: 06 Hämeen

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omainen tietää itse parhaiten omat voimavaransa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kriteerit pitää olla samat tasa-arvon nimissä ja hoitopalkkion riittävä.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tämä asia pitää saada kunnissa muutettua lakisääteiseksi palveluksi.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Arvokasta työtä tekeville omaishoitajille olisi hyvä näyttää myös rahallisesti arvostus. Työ on kuitenkin kunnalle kustannustehokasta.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Palkkio verovapaaksi ja ei vaikutusta muihin tukiin.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan jaksamisesta on pidettävä huolta ja vapaat pidettävä ilman ,että tarvitsee huolehtia rahasta.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tässä kunta voisi kompensoida työnantajalle tulevia kustannuksia, niin tämä voisi olla mahdollista.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Jos johonkin asiaan korvamerkitään rahoitusta niin ne pitää myös käyttää siihen tarkoitukseen.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajaksi ryhtyvien on tiedettävä mihin ryhtyy ja mitä oikeuksia hänellä on. Tämän takia neuvontaa on syytä lisätä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Arvokasta omaishoitotyötä tekeville pitää tarjota tasapuolinen kohtelu ja myös riittävä taloudellinen tuki.