Eliisa Kuusama

  • Ikä: 27
  • Kotipaikka: Valkeakoski
  • Puolue: Liberaalipuolue
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajalla tulee olla mahdollisuus huolehtia omasta jaksamisestaan kieltäytymällä hoitovastuusta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kunnat pitäisi velvoittaa yhteiseen kriteeristöön.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti. Määrärahojen loppumista ei saa käyttää perusteena omaishoidon eväämiselle.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

En osaa laskea tarkkaa summaa, mutta alle 400€ on liian pieni summa verrattuna siihen, kuinka paljon valtio säästää omaishoidolla verrattuna laitospaikkaan.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan hoitopalkkion tulisi olla verovapaata.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Veikkaan, että maksujen periminen maksaa tässä byrokratiakoneistossa enemmän kuin maksut tuovat valtiolle tuloja.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tämä pitää maksaa sosiaaliturvasta, ei työnantajan pussista.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Valtion raha tulee käyttää siihen, mihin se on tarkoitettu.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin eri mieltä

Pikemminkin tulisi kehittää julkisen sektorin neuvonta- ja vertaistukipalveluita, joita voidaan myös hankkia ostopalveluna omaishoitajayhdistyksiltä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Erityisen tärkeää on saada yhdenmukainen kriteeristö koko maahan, että yhdenvertaisuus toteutuu omaishoidossa. Lisäksi palkkion minimisummaa tulee nostaa, sillä omaishoito säästää valtion kustannuksia. Tuen verottaminen tulisi olla lähellä nollaa tai kokonaan verovapaa.