Eira Siltanen

  • Ikä: 69
  • Kotipaikka: Virrat
  • Puolue: Seitsemän tähden liike
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin eri mieltä

Ei, jos esimerkiksi lääkitys vaatii ammattilaisen vastuuta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kriteerit eivät saa olla suosituksia, joita joko noudatetaan tai ei, kuinka maksajakunta haluaa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kyllä pitää, vaikka kaikki eivät osaa tai halua sitä hakea.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Sittenkin se on naurettavan vähän.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Ei kyllä tarvitsisi verotusta ollenkaan, kun ajattelee, kuinka paljon yhteiskunta säästää…

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin eri mieltä

Omaishoitajan työ on palkkatyö siinä missä muutkin…

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Ihan kuten lapsen sairastuessa…

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Kyllä kuuluisi käyttää.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti kyllä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Olen ollut itse INCL-tautia sairastaneen ja siihen 9-vuotiaana kuolleen lapseni omaishoitaja yli kahdeksan vuotta. Tiedän varsin hyvin työn raskauden ja yleiset epäkohdat. Pitäisi huomioida enemmän myös sitä, kuinka paljon omaishoitajat säästävät yhteiskunnan varoja.