Eija Riihilahti

  • Ikä: 46
  • Kotipaikka: Raisio
  • Puolue: Liike Nyt
  • Vaalipiiri: 03 Varsinais-Suomen

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Vain jokainen yksilö itse tietää omien voimavarojensa rajat. Kenenkään ei kuulu joutua tilanteeseen, jossa omat voimavarat ovat lopussa ja samaan aikaan ei voi mistään saada apua oman omaisen hoitamiseen.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tässä on hyvä esimerkki asiasta, joka pitää laittaa kuntoon valtion tasolla, koska osa kunnista, valitettavasti, käyttää tilaisuutta hyväkseen ja kaataa omaishoitajien kannettavaksi vastuuta, joka kuuluisi kunnille itselleen. Omaishoitajat jäävät tässä kuviossa hyvin suojattomaan asemaan.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Asia on selkeästi retuperällä. Eihän hoidon tarvekaan ilmene vain silloin kun kunnalla sattuu olemaan määrärahoja. Tämän vuoksi asia pitää olla kirjattu lakiin.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

No pieneltähän tuokin vaikuttaa, mutta jos olisi edes se. Kaikki tietävät miten tähtitieteellisen kalliita palvelut ovat julkisesti tai yksityisesti tuotettuna, omaishoitajan työpanokseen verrattuna. Järjestelmä mahdollistaa tällä hetkellä omaishoitajien hyväksikäyttämisen.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Kuten totesin, hoitopalkkio on joka tapauksessa niin pieni, että ei siinä ole paljoa verotettavaa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Kyllä. Miksi omaisen pitäisi maksaa siitä, että hän pitää lomaa työstä, joka alun perinkin pitäisi olla yhteiskunnan kustannettavana.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Kyllä. Ja toteutettuna niin, että yhteiskunta kompensoi palkallisen vapaan työnantajalle. Muuten yhteiskunnalle kuuluvat kulut on siirretty työnantajan maksettavaksi.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Miten tällainen on edes mahdollista? Miten rahoja voi käyttää muuhun kuin niille korvamerkittyyn tarkoitukseen?

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Tuo on varmasti kevyin ja edullisin malli yhteiskunnan kannalta hoitaa tämä asia kuntoon. On parempi huolehtia omaishoitajan jaksamisesta, kuin että myös hän uupuu ja yhteiskunnalla on hetken päästä kaksi hoidettavaa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Kriteerien täytyy olla valtakunnalliset ja minimisumma määritelty, muuten kunnat määrittelevät ne itselleen edullisella tavalla. Ja kunnat täytyy laittaa järjestykseen myös siinä, että omaishoitoon tarkoitetut rahat myös käytetään siihen tarkoitukseen.