Björn Cederberg

  • Ikä: 64
  • Kotipaikka: Kuopio
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Hoitovastuuseen liittyy myös aito mahdollisuus päättää lähimmäisensä hoidosta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kyllä. Ja maksatus jatkossa KELAn kautta.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kyllä. Ja maksatus jatkossa KELAn kautta.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Kyllä. Ja mielestäni hoitopalkkion tulisi olla verotonta tuloa omaishoitajalle.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Mielestäni hoitopalkkion tulisi olla verotonta tuloa omaishoitajalle.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan työpanos on yhteiskunnalle niin merkittävä, että hoidon tulisi olla maksutonta lakisääteisen vapaan osalta. Nyt maksu on enintään 11,40 euroa per vrk.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Yhdenvertaisuusnäkökulmasta katsoen voisi esittää, että sopimusomaishoitaja saisi 2 pv palkallista vapaata hoidettavan hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi. (Vertailu tehty alle 12-vuotiaan lapsen äkilliseen sairastumiseen)

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Kannatan sitä, että nämä valtionosuudet korvamerkitään omaishoidon hyväksi.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien neuvonta ja vertaistuki on äärimmäisen tärkeää omaishoitajan jaksamisen kannalta. Suurempi julkinen toiminta-avustus edistää vertaistuen saatavuutta.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Valitsin mielestäni kolme tärkeintä yhdeksän tärkeän näkökulman joukosta.