Auri Siika-aho

  • Ikä: 26
  • Kotipaikka: Lempäälä
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaisella ja perheella tulee olla kaikki mahdollisuudet päättää asioista keskenään. Valtion ei kuulu puuttua siihen.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin eri mieltä

Elinkustannukset ovat eri puolilla Suomea niin erilaiset, että en näe järkeväksi tuen yhdenmukaistamista. Joka puolella ne tulee kuitenkin olla inhimilliset.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito parhaimmillaan tekee vanhuksen elämästä jälleen ”arvokasta” ja meidän tulee tarjota se mahdollisuus jokaiselle, jolla sellainen voisi olla, varallisuudesta tai taustoista riippumatta. Omaishoito on työ, josta kuuluu saada korvaus.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajan työ on arvokasta ja se säästää valtion kuluja. Tämän tulisi näkyä myös palkkauksessa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan hoitopalkkio voisi olla täysin verotonta, jolloin käteen jäävä summa olisi isompi. Näin valtio näyttäisi myös arvostuksensa omaishoitajia kohtaan.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Myös omaishoitajalla pitää olla mahdollisuus olla ”lomalla” työstänsä. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon realiteetit ja miettiä, mistä varat tähän löytyisivät. Toivottavasti jostakin.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Sopimusomaishoitaja saa jo palkkaa omaishoidosta.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Jos tuet on tarkoitettu omaishoidon tukemiseen, tulee ne käyttää omaishoidon hyväksi.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.