Arto Leskinen

  • Ikä: 51
  • Kotipaikka: Siilinjärvi
  • Puolue: Kansalaispuolue
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Tämä on itsestäänselvyys. Miksi yhteiskunta vastustaisi ikinä edullisinta hoitomuotoa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kyllä. Kohtelun ja päätösten ei tulisi riippua asuinkunnasta.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tottakai. Omaishoidolla ei tulisi spekuloida saati tehdä politiikkaa, sen tulisi olla omaishoitajan subjektiivinen oikeus.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Tosiasiassa rahasumman määrittäminen on vaikea. Tuo 650 kuulostaa asialliselta minimiltä. Itse en pelkäisi nostaa sitä vaikka 1000 euroon, sillä se olisi vieläkin edullisin hoitotapa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Ei mielipidettä

Verotuksella kikkailu ei ole mielekästä. Joko palkkio on TÄYSIN VEROTON tai VEROLLINEN. Ei tule luoda turhaa populistista byrokratiaa yksityiskohtiin.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Perittävä maksu vastaa jotakuinkin omaishoidon tukea tuona aikana ? Koska se on niin pieni niin olisi järkevää byrokratian vuoksi olla keräämättä tuota maksua.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Alle 10 vuotiaan lapsen huoltajillahan tämä onkin. Rajoittaisin omaishoitajien oikeuden siihen 4 päivään vuodessa, jottei siitä muodostuisi ”syrjivä” tekijä töissä.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Itsestäänselvyys. Korvamerkitty raha tulee käyttää sen kohteeseen. Ei valtio syyttä korvamerkitse avustuksiaan.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Ei mielipidettä

Yhdistysten avustaminen ei kuulu suosikkeihini. Vastustan myös puoluetukia. Jos avustuksia annetaan niin ne pitää jakaa tasan jokaiselle, ja kevyellä byrokratialla. Kevyt byrokratia taas vaatii että itse avustus on pienehkö.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Omaishoito on tulevaisuutta, koska se on yhteiskunnalle edullisempi sekä hoidettavalle mielekkäämpi. Sinne kannattaisi alkaa sijoittaa rahaa nyt ja tutkia mitä ongelmia kentällä on. Tämä on unohdettu SOTE-keskustelussa.