Arja Rinneaho

  • Ikä: 60
  • Kotipaikka: Pirkkala
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Näin toimitaan Pirkkalassa, kotikunnassani. Ei ole reilua, että loppuvuodesta sanotaan, että rahaa ei nyt ole uusille omaishoitajille. Olen ollut Pirkkalan perusturvalautakunnan jäsen viime vaalikaudella ja tunnen nämä asiat hyvin.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidon palkkio määräytyy sen mukaan, kuinka paljon tukea ja hoivaa tarvitaan. Tätä porrastusta ei ole syytä kokonaan poistaa. Paljon hoivaa tarvitsevien kohdalla tuki on liian pientä tällä hetkellä.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoito on säästöä yhteiskunnalle pitkällä aikavälillä. Laitoshoito tulee aina kalliimmaksi. Omaishoitajat ovat eri tilanteissa riippuen tuloistaan. Joku kynnys on syytä asettaa, jotta verotus ei syö tuloja esim. opiskelijoilla.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Maksut eivät ole suuret, mutta voivat olla se kynnys, jonka takia omaishoitaja jättää lakisääteisen vapaansa käyttämättä. Tämä taas vaikuttaa omaishoitajan jaksamiseen.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Tätä täytyy ainakin tutkia. Sairaan lapsen kanssa vapaata saa, miksei siis myös tässä tapauksessa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti!

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Neuvonta ja vertaistuki on äärimmäisen tärkeää ennaltaehkäisevää toimintaa, johon kannattaa satsata!

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Omaishoitoon kannattaa satsata. Veljeni oli omaishoitaja äidilleni ja auttoi häntä selviämään kotona pidempään. Olen itsekin jo 60-vuotias. Suomi ikääntyy voimakkaasti tulevina vuosikymmeninä ja omaishoitajien tulee saada tarvitsemansa arvostus ja palkka.