Arja Juvonen

  • Ikä: 51
  • Kotipaikka: Espoo
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Jokaisen tulee voida itse päättää, ryhtyykö omaishoitajaksi.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan työ on kaikkialla Suomessa samanlaista. Tuen on oltava yhdenvertainen.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuen myöntämistä on lisättävä, sillä se on inhimillinen ja lämmin tapa hoitaa läheistään. Valtion tehtävä on tukea omaishoitajiksi ryhtyviä.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon palkkio on liian pieni. Sen tulisi olla myös verotonta.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Se tulisi tehdä verottomaksi.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajat ovat pienituloisia ihmisiä usein eläkkeellä olevia. Hoitomaksut kuormittavat liikaa ja ovat myös este sille, ettei omaishoitaja pidä vapaita tai vie omaistaan lomapaikkahoitoon.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Lakiin tulee kirjata se, että työnantajalla on velvollisuus antaa vapaata.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Valtionosuudet on tarkoitettu omaishoidon tukemiseen kunnissa.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Järjestöjen toiminta on turvattava.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Kaikki nuo ovat tärkeitä seikkoja. Omaishoidon tuen on oltava sellainen, että sillä pärjää. Sitä ajatusta tukee tuen verovapaus. Tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville. Työntekijän on voitava jäädä pois töistä omaishoidon ajaksi.