Antti Tonteri

  • Ikä: 65
  • Kotipaikka: Enontekiö
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 13 Lapin

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaisilla täytyy ehdottomasti olla oikeus itse päättää omaistensa
hoitovaatuusta, sillä onhan kysymyksessä heidän lähimmäisensä.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Ilman muuta, koska tällä päästään yhdenmukaiseen vanhusten hoivatyöhön. Suomen Hallituksen on pystyttävä luomaan taloudellinen pohja niin, että Kunnille voidaan taata riittävä rahallinen tuki. Tarkoittaa, että vanhukset saavat heille kuuluvan arvokkaan ja hyvinvoivan loppuelämän.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Ilman muuta! Tämä on nimenomaan tasavertaisuus- sekä demokraattinen asia.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Meidän tulee taata omaisillemme vanhuksille, vammaisille sekä sairaille tukea tarvitseville mahdollisimman hyvä sekä iloinenkin loppuelämä. Tästä syystä tulee huomioida myöskin omaishoitajan
taloudellinen puoli ja henkinen mielentila ilman stressiä.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

On myös yksi tärkeistä asioista kun viitataan omaishoitajan taloudelliseen sekä henkiseen hyvinvointiin.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Ilman muuta, siltä osin mikä koskee hoivatyötä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Mikäli hoidon tarve on akuutti, niin minusta kyllä.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Minusta päivänselvä asia, että tähän tarkoitetut tuet myös käytetään omaishoidon hyväksi.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Ilman muuta. Viittaan kohdan kaksi vastaukseeni, siis tasavertaisuuden vuoksi koko maassa juuri näin on tehtävä.
Tuulivoimala tuet 500milj. per vuosi tulisi ottaa pois ja kohdentaa ne nimenomaan omaishoitajien hyvinvointiin, sillä he tekevät todella arvokasta työtä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Tämä on selvä yhdenmukaisuus asia koko maan kattava omaishoito, niin, että vanhukset sekä apua tarvitsevat saavat nauttia hyvästä ja turvallisesta sekä mahdollisimman iloisesta loppuelämästä.
Omaishoitajien taloudellinen asema sekä henkinen mielenterveys tulee myös huomioida.