Antti Eskelinen

  • Ikä: 27
  • Kotipaikka: Kouvola
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

En näe realistisena, että omaishoidon minimipalkkiota on varaa nostaa noin paljon. Varsinkaan jos tuosta tulisi valtakunnallinen minimi, eikä vain tietyn alueen.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin eri mieltä

En näe järkevänä monimutkaistaa jo nyt monimutkaista Suomen verotusta. Mielestäni sitä pitäisi ennemminkin yksinkertaistaa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Vaikka maksu onkin kohtuullinen, voisi sen poistamista kokonaan tarkastella. Kuntien tai vaikkapa kuntaliiton kannattaisi selvittää tuottaako tuo rahastus jopa tappiota.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tietääkseni valtiontukia ei edes saa käyttää muuhun kuin siihen mihin ne on myönnetty.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin eri mieltä

En näe järkeväksi, että valtio tai kunnat rahoittaisivat yhdistyksiä kovinkaan paljon. Julkisrahotteisissa yhdistyksissä on paha tapa luoda itselleen suojatyöpaikkoja ja toimminan laatu monesti jopa heikkenee. Rahat pitää tässäkin asiassa suunnata omaishoitajille, ei heidän yhdistyksilleen.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Tärkeintä on, että raha menee sinne minne pitääkin, eikä kukaan vie niitä välistä. Oli kyseessä sitten kunta tai yhdistys.