Anneli Määttä

  • Ikä: 59
  • Kotipaikka: Kajaani
  • Puolue: Seitsemän tähden liike
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaiset tietävät parhaiten vanhempiensa hoidon tarpeen ja osaavat valita hänelle parhaan hoidon.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kriteeristön yhdenmukaisuus on tärkeä ja soisi olevan koko maassa saman.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kaikki omaishoitajat tulee saada tuen piiriin.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Minimipalkkio on hyvä olla olemassa ja tulisi nostaa tarvittaessa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Palkkioista yleensäkin ei saa periä veroa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Täytyy pyrkiä siihen, että hoidettavan saama hoito on maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Kodin ja perheen yhteensovitus voisi kuulua myös sopimusomaishoitajan ja hoidettavan palkallisten vapaiden järjestämiseen hoidettavan sairastuessa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tukemiseen tarkoitetut kuntien valtionosuudet ovat erittäin tarpeen käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Vapaaehtoista neuvontaa ja vertaistuen saatavuutta tarvitaan koko Suomeen.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Omaishoitajia pitäisikin kuulla paljon useammin kuin sitä tehdään ja palkkio pitää maksaa verottomana omaishoitajlle.