Anne Roponen

  • Ikä: 56
  • Kotipaikka: Iisalmi
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Hoitovastuun täytyy olla vapaaehtoinen.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tasavertainen ja tasapuolinen järjestelmä koko maahan.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Jos omainen jää hoitamaan läheistään, heille kaikille kuuluu myös tuki arvokkaasta työstä.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajat hoitavat kotona raskasta hoitoa ja hoivaa tarvitsevia omaisiaan ja heille kuuluu tästä työstä kunnon palkkio.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Ei mielipidettä

Verotus kohtelee progressiivisesti kaikkia veron maksajia. Tähän ei tarvita muutosta.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaisella on oikeus lomaan ja omaan aikaan ilman, että siitä rangaistaan maksulla.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Palkallisella vapaalla on oltava raja. Esim.kolme päivää, jonka aikana hoito voidaan järjestää hoidettavan kunnon mukaan järkevästi.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Tietysti.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Myös neuvonnan ja vertaistuen keinoja kannatta miettiä sellaisiksi, että ne mahdollisimman helposti ja kattavasti saavuttavat omaishoitajat ympäri Suomen.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.