Anne Aholainen

  • Ikä: 44
  • Kotipaikka: Leppävirta
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaisten tulisi voida miettiä oma kykynsä hoitaa ja suhteuttaa hoitovastuu omaan kykyyn. Jos hoitovastuun ottaminen on välttämätöntä, niin jaksamiseen tulisi saada tukea ja apua.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Mielestäni ei ole oikein, että omaishoitajat ovat eriarvoisessa tilanteessa. Se toki täytyy ottaa huomioon, että elinkustannukset voivat vaihdella kunnittain, mutta suhteessa pitäisi olla yhtenevät kriteerit.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito on inhimillinen ja edullinen ratkaisu. Vastatessani kysymyksiin aloin pohtimaan sitä, pitäisikö omaishoidon tuen olla valtion maksama tuki.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Perustelut ovat samat kuin edellä.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Sosiaaliturvaa uudistettaessa on syytä katsoa myös omaishoidon tuen suhde sosiaaliturvaan ja sitä kautta tarkastella myös verotusta.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

On tärkeää, että omaishoitaja voi pitää vapaansa ja kunnalla on tarjota vaihtoehtoja vapaan ajaksi. Vuorokaudelta 11,40 euroa ei näin äkkiä ajateltuna tunnu suurelta rahasummalta, kun kyseessä on vuorokauden kestävä hoito.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tämä mahdollisuus on selvitettävä. Tämä voisi olla houkuttelevuuden kannalta merkittävä asia.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

On selvää, että omaishoitoa varten annetut varat tulisi kuulua omaishoidon tukeen.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Kolmannen sektorin avustuksia tulee mielestäni katsoa yhtenäisenä kokonaisuutena. Vapaaehtoista neuvontatyötä tehdään eri yhdistyksissä enkä osaa arvottaa yhtä ryhmää yli toisten.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Nämä tuntuisivat itselleni merkittäville asioille. Tärkeänä pidän lisäksi yhdenmukaisia kriteerejä ja kolmannen sektorin toimintaa.