Anna Kontula

  • Ikä: 41
  • Kotipaikka: Tampere
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin eri mieltä

Koska omaishoidon vaativuus on liukuva, pitäisi palkkionkin mieluummin olla liukuva kuin portaittainen: silloin palkkion piiriin voisi helpommin tulla myös sellaisia omaishoitajia, jotka eivät nyt saa mitään.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin eri mieltä

Tuloverotuksessa pitäisi pyrkiä mahdollisimman yhtenäiseen verotaulukkoon tulolajista riippumatta. Omaishoidon tason riittävyydestä pitää huolehtia mieluummin nostamalla palkkioita kuin laskemalla verotusta.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Samalla hoitovapaajärjestelmiä tulisi kehittää niin, että ne antavat nykyistä paremmin mahdollisuuksia vapaisiin ja työaikajärjestelyihin muidenkin hoivavelvoitteiden kuin pienten lasten osalta.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Ei mielipidettä

En tunne yhdistysten rahatilannetta riittävän hyvin voidakseni ottaa tähän kantaa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.