Anna Aintila

  • Ikä: 51
  • Kotipaikka: Kirkkonummi / Kyrkslätt
  • Puolue: Suomen ruotsalainen kansanpuolue
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Ei kuunnan vaatimuksesta pidä omaishoitajaksi ryhtyä.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Pitäisi siirtää KELAN maksettavaksi.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Pitää olla tasavertainen

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Kuukausimaksi kunnalle on vähintään 3000€/kk tuetusta palveluasumispaikasta. Joten minimipalkkion nostoon olisi syytä ryhtyä.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Joillakin on melkein 50% mikä on liikaa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Pieni maksi voi olla, ja vähävaraisille pitäisi olla maksuton.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Pitäisi olla sama periaate kuin alle 10v. lasten vanhemmilla.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti pitää korvamerkitä.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Kyllä, kolmannen sektorin apu on hyvin arvokas ja tärkeä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Omaishoitajien jaksamista on tuettava. Vapaapäiviä on saatava, hoito edullisesti tai vähävaraisille jopa maksuttomasti. Lisäämällä omaishoidettavia korottamalla palkkioita ja alentamalla hoitopäivien maksuja, voidaan kuitenkin säästää. Kotihoito ja tuettu palveluasuminen ovat paljon kalliimpia.