Anna Aaltonen

  • Ikä: 54
  • Kotipaikka: Kerava
  • Puolue: Liberaalipuolue
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Läheisistä pidetään usein huolta jopa oman jaksamisen yli. Ketään ei saisi pakottaa pahimmillaan ympärivuorokautiseen työhön, vaikka läheisistämme välitämmekin.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

On itse asiassa pöyristyttävää, ettei näin ole.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Erityisesti ”hups, määrärahat on lopussa” on aivan käsittämätön peruste. Emme voi valita, koska sairastumme ja alamme tarvita omaishoitajaa.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

En tiedä asiasta riittävästi osatakseni sanoa tarkkaa summaa (onko se esim. juuri 650 eur). Joka tapauksessa 399 eur (noin 10 eur / päivä) on hävyttömän pieni.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Tämä ei ole todellista, en tiennyt, että se on verollista.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Se, että hoitopalkkiota pienennetään jos hoitoa ei tarvitse tehdä, on kohtuullista, etenkin jos hoitoaika sijaispaikassa on pidempi. Kolmen vapaapäivän kohdalla maksun periminen tuntuu hieman pikkumaiselta. Parempi olisi kuitenkin nostaa tukea, kuin muuttaa tätä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin eri mieltä

En laittaisi näitä kustannuksia työnantajalle, nämä kuuluu hoitaa sosiaaliturvasta. Toki tilanne tuntuu kohtuuttomalta, kun lapsi täyttää 10 vuotta, mutta hoidettavina ovat myös omat vanhempamme.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä ei yllätä, ikävä kyllä. Tavallaan ymmärrän pienet erot, mutta raha pitäisi käyttää siihen, mihin se on myönnetty.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin eri mieltä

Yleishyödylliset yhdistykset tekevät monella osa-alueella merkittävää ja tärkeää työtä. Julkisen sektorin pitäisi hoitaa sille kuuluvat tehtävät (tiedän, ettei aina hoida). Yhdistysten lisätukemiseen en silti lähtisi.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Valitsemani kolme ovat lainsäädännöllä (eduskunnan tehtävä) ratkaistavia. Perustaksi pitää joka tapauksessa saada sama taso joka puolelle Suomea. Verollisuus taas pahimmillaan ”nollaa” joidenkin tuet ja se ei voi olla tuen tarkoitus.