Anita Korhonen

  • Ikä: 48
  • Kotipaikka: Siilinjärvi
  • Puolue: Liike Nyt
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Siltikin puhutaan todella pienestä summasta verrattuna laitoshoidon kustannuksiin! Ja pitää muistaa, että omaishoitaja on töissä 24/7.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Kaikki mikä helpottaa omaishoitajan elämää, on tehtävä

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Jos hoito on maksullista, jää lomat pitämättä. Joten jos jotain pitää maksaa, niin sen on oltava todella pieni summa! Lakisääteinen vapaa on kuitenkin vapaa! Muutkin saavat lomaltaan palkkaa!

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Vapaata joo, mutta se palkka on eri asia. Esimerkiksi sairastumispäivän palkka?

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Jos tuetaan yrityksiä, niin tämä ei kyllä ole huonompi yhtään!

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Todennäköisesti raha kuitenkin edes hieman kompensoi muuten niin raskasta työtä. Jokaiselle omaishoitajalle hatun nosto, kiitos varsinkin omaisenne puolesta!