Andrei Sergejeff

  • Ikä: 44
  • Kotipaikka: Hämeenlinna
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 06 Hämeen

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Perheiden elämäntilanteet vaihtelevat suuresti, samoin mahdollisuudet ottaa hoitovastuuta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tämä on selvä yhdenvertaisuuskysymys.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tämä on selvä yhdenvertaisuuskysymys.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidon minimipalkkio täytyy olla mitoitettu siten että se todella mahdollistaa omaishoidon. 650 alkaa olla ehdoton minimi.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Osana verotuksen kokonaisuudistusta. Nyt valtio antaa toisella kädellä ja ottaa toisella kädellä.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Tällä turvataan omaishoitajan jaksaminen.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Ainakin tietty määrä kiintiöpäiviä tätä tarkoitusta varten voisi varata. Siis eräänlainen tilapäinen hoitovapaa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Jos ne on valtionosuuksissa sellaisiksi korvamerkitty, niin ilman muuta.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajien jaksaminen on Suomelle äärimmäisen tärkeää. Mutta ilman riittäviä taloudellisia panostuksia ei järjestelmä pysy pystyssä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Lisätään omaishoitajayhdistysten julkista toiminta-avustusta ja edistetään näin vertaistuen saatavuutta.