Alia Dannenberg

  • Ikä: 44
  • Kotipaikka: Joensuu
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Tämä edistää omaishoitajan jaksamista.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Vähentää asuinpaikasta johtuvaa mielivaltaisuutta ja sattumanvaraisuutta.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Nykyään näin ei valitettavasti ole, koska omaishoidon tuki on määritelty määrärahasidonnaiseksi etuudeksi. Seurauksena on mielivaltaa, eli tukea ei voida myöntää, vaikka kriteerit täyttyisivät.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajat tekevät tärkeää työtä. Tästä työstä kuuluu maksaa asianmukainen korvaus.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Tämä edistäisi omaishoidon houkuttelevuutta.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Valitettavasti näitä vapaita toteutetaan palveluseteleillä, jolloin täysi maksuttomuus ei toteudu. Julkisen sektorin tulisi tarjota tämä hoiva omana tuotantona, mikä ratkaisee ongelman.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tämä helpottaisi omaishoidon ja työn yhdistämistä.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Lisäksi kuntien kannattaa panostaa omaishoitoon, sillä se on sekä inhimillinen että taloudellinen tapa tarjota hoivaa.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajat tarvitsevat kattavaa tukea ja toimivat tukiverkot jaksaakseen.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Mielestäni pahinta nykyään on, että tuki on pieni, sitä myönnetään vain harvoille kriteerit täyttävistä ja vapaapäivien saaminen on lähes mahdotonta.