Aki Virtaniemi

  • Ikä: 48
  • Kotipaikka: Luhanka
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 11 Keski-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Totta kai lähimmäisen mielipide on tärkeä, mutta on huomioitava myös se, että lähimmäisen voimavarat ovat riittävät ja realistiset.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Yhdenmukaista kohtelua asuinpaikasta riippumatta.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Yhdenmukaista kohtelua asuinpaikasta riippumatta. Ei kunta voi tällaisessa asiassa välttää maksamista.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

650 euroakin kuukaudessa on nimellinen korvaus raskaasta ja arvokkaasta työstä.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan työstä maksettava palkkio on nimellinen raskaasta ja vastuullisesta työstä. Kyllä meillä on varaa maksaa sellainen palkkio verovapaasti.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Kyllä ja paikka tulee järjestyä lyhyemmälläkin varoitusajalla.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Kyllä, mutta kustannusten ei pidä tulla työnantajan maksettavaksi.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Mielestäni omaishoidon tukemiseksi tarkoitettua valtionosuutta ei voi käyttää muihin kohteisiin.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Tämä tulee olemaan selkeässä kasvussa, joten tarvetta on.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.