Airi Kulmala

  • Ikä: 56
  • Kotipaikka: RÄÄKKYLÄ
  • Puolue: Sininen tulevaisuus
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Ei kukaan ulkopuolinen voi tietää, kuinka paljon omaisella on mahdollisuus osallistua lähimmäisensä hoitoon tai kuinka paljon hän pystyy ottamaan vastuuta omaisensa hoidosta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Täytyy olla selkeät ja yhdenmukaiset kriteerit koko maassa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tasapuolisesti omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito on usein raskasta ja ympärivuorokautista hoitoa ja se on yhteiskunnalle huomattavasti edullisempaa kuin laitoshoito.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan hoitopalkkio on niin pieni, että se voisi mielestäni olla jopa verovapaata.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan ja hoidettavan talous ei kaatua siihen, että omaishoitaja pitää lakisääteisen vapaan.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Jos tämänhetkinen julkinen avustus ei riitä kattamaan kuluja neuvonnan ja vertaistuen tarpeisiin,niin silloinhan julkista avustusta tulee lisätä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Omaishoitajan työ on arvokasta! Yhteiskunnan on annettava kaikki mahdollinen tuki lähimmäistään hoitaville!