Aino Akinyemi

  • Ikä: 32
  • Kotipaikka: Vaasa
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 10 Vaasan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Kenenkään etu ei ole se, jos omainen itse ei jaksa, siksi omaisen pitää saada itse päättää ottamastaan hoitovastuusta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tämä on yhdenvertaisuuskysymys

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

On väärin, että tämä on kiinni määrärahojen riittämisestä. Omaishoito tulee myös yhteiskunnalle halvemmaksi kuin laitoshoito.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Kaikille on taattava riittävä toimeentulo, joten korotus on paikallaan.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Suomessa progressio ei aina toimi, kuten se on tarkoitettu. Omaishoidon tuki ja muut tulot tulisi katsoa kokonaisuutena, jolloin verotus olisi kohtuullista ja samaa tasoa kuin jos se olisi palkkatuloa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan oma jaksaminen on ensiarvoisen tärkeää. Vapaiden pitäminen ei saa olla rahasta kiinni.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tämä tulee sisältyä perhevapaauudistukseen ja tilanne on arvioitava samoin kuin lapsen äkillisen sairastumisen yhteydessä.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

On tärkeää käyttää varat kokonaan siihen mihin ne on tarkoitettu, muuten kasvaa riski siitä, että varoja ei pian ole alkuunkaan riittävästi.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Tämä on erittäin tarpeellista

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Mielestäni ensisijainen seikka on taata omaishoidontuki kriteerit täyttäville. Omaishoitajan jaksaminen on myös ensiarvoisen tärkeää. Riittävä summa elämiseen tukisi kuitenkin myös omaishoitamisen houkuttelevuutta.